vineri, 17 iunie 2011

MEMORIU TEHNIC


Instalatii de incalzire

Locuinta S+P+E
Com…judetul…
Beneficiar…,nr.cadastral….
Faza  D.T.A.C

MEMORIU TEHNIC

Prezenta documentatie rezolva la faza de Documentatie Tehnica de Autorizare a Constructiei ,realizarea conditiilor de microclimat pentru o  locuinta unifamiliala S+P+E.
Toata  cladirea  va fi prevazuta cu o instalatie de incalzire centrala.Calculul necesarului de caldura s-a facut astfel incat sa fie compensate pierderile de caldura in exterior ale spatiilor care urmeaza sa fie incalzite.Pierderile de caldura ale incaperilor au fost calculate in conformitate cu STAS 1907/2000 in urmatoarele conditii :
-Temperatura exterioara de calcul : te = -15ºC
-Temperaturi interioare : in functie de destinatia incaperilor adica intre 20 si 24ºC.
-Viteza medie a vantului in perioada de incalzire 4÷6m/s
-Cladirea este expusa la actiunea vantului
Pentru incalzirea constructiei pet imp rece s-au prevazut instalatii de incalzire cu agent termic apa calda 90/70ºC.Instalatia de incalzire centrala va fi cu corpuri statice,radiatoare din otel amplasate in toate incaperile,care urmeaza sa fie incalzite. Instalatia de incalzire va fi realizata cu cu circulatie fortata si sistem de  distributie inferioara.Distributia se va realiza cu doua distribuitoare ,unul pentru parter si unul pentru etaj,echipate cu robineti de inchidere,golire si aerisire ( conform schemei de distributie ).Conductele de distributie vor fi amplate sub pardoseala fiecarui nivel.Pentru conductele de distributie se va folosi teava de PPr Aquatherm sau cupru izolat colac.In subsol distributia se realizeaza superior prin plansee de unde coboara si se va racorda la corpurile de incalzire.In bai se vor monta atat radiatoare din otel tip panou port prosopcare au si rolul de uscator prosop.Pentru reglarea sau inchiderea furnizarii caldurii,corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robinet de inchidere si reglaj de colt cu  cap termostatat.Fac exceptie radiatoarele tip panou din bai,care vor fi prevazute numai cu robineti de inchidere.Pe racordurile de retur ale tuturor radiatoarelor se vor monta robineti de reglaj de retur.Pentru evacuarea aerului din instalatie ,in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor monta dispozitive de aerisire ,ventilele de aerisire la radiatoare si la distribuitorii colectori .De asemenea in punctele cele mai joase ale instalatiei s-au prevazut robinete de golire.Agentul termic apa calda va fi furnizat de un cazan cu functionare cu functionare pe gaze naturale,complet automatizat.Capacitatea centralei termice va fi de 28kW.Se va utiliza o centrala termica de perete in condensatie cu tiraj fortat .Centrala termica va fi amplasata intr-o incapere special amenajata care va respecta in totalitate Normele de specialitate    I6-1998;            I13-2002;P118-1999.Centrala termica va prepara  apa calda menajera cu ajutorul boilerului incorporat ce poate asigura un debit de 17 l./min.
Alimentarea cu gaze a centralei termice se va face din reteaua furnizorului printr-un bransament propriu.
Centrala va fi prevazuta cu cos pentru evacuarea gazelor arse ,filtru stabilizator pentru gaze ,termostat /cromotermostat ambianta si sonda exterioara de temperatura.                 Pentru asigurarea conditiilor de microclimat vara vor fi prevazute aparate de conditionare tip split ce vor fi montate in incaperile principale.

MASURI DE SIGURANTA A INSTALATIEI DE INCALZIRE                                           CU APA CALDA 80/60ºC

Avand in vedere ca instalatia de incalzire centrala este in circuit inchis,s-a stabilit ca presiunea de regim,presiunea de 2bar.Datorita variatiei de temperature a apei din instalatiei,se produce o dilatare volumetrica a acesteia si deci are loc o variatie de vilum a continutului de apa din instalatie.Compensarea variatiilor de volum generate de dilatarea apei in instalatie se va face prin vasul de expansiune inchis din cadrul microcentralei murale.Pentru protejarea instalatiei impotriva cresterii accidentale de presiune,peste presiunea de regim,s-a prevazut o supapa de siguranta ½” care declanseaza la o presiune mai mare de 2.2bar.Completarea apei din instalatie,astfel incat instalatia sa fie in permanenta plina,se va realiza prina,se va realiza prin apa de adaos dedurizata prin sisteme locale.Alimentarea cu energie electrica se va face dintr-o priza cu contact de protectie.La punerea in functiune a centralei termice furnizorul acesteia este obligat sa intocmeasca cartea centralei ce trebuie sa cuprinda verificarea ISCIR.Pentru evacuarea gazelor arse centrala va fi echipata cu un kit specific tirajului fortat compatibil cu tipul de centrala si care se va achizitiona odata cu centrala termica.Punerea in functiune a centralei termice se va face de catre furnizor.Inainte de punerea in functiune a instalatiei aceasta se va spala si se vor face probe de presiune si etanseitate.Pe conducta de alimentare cu apa a centralei termice se va monta un filtru “Y” si un filtru magnetic anticalcar.Centrala termica va fi prevazuta de asemenea cu un filtru regulator pe conducta de alimentare cu gaze.Instalatia de alimentare cu gaze va fi executata si proiectata de catre o firma agrementata de catre DGN.La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile urmatoarelor standarde si normative tehnice :

1.SR -1907/1,2 -Instalatii de incalzire,calculul necesarului de caldura
2.C-107 /2005 Normativ pentru calculul coeficientilor globali de izolare termica a cladirilor
3.Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
4.Legea 50/1991 cu modificarile ulterioare
5.Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
6.Legea 622/2004 impreuna cu directiva 89 a Consiliului Europei
7.Legea 319/06.2006 privind securitatea in munca
8.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilorNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu