duminică, 9 octombrie 2011

Sudarea conductelor

Tehnologia de sudare a conductelor va fi elaborata pe baza de procedee de sudare omologate in conformitate cu prevederile tehnice CR 7/I-2003 colectia ISCIR.Tronsoanele de conducte se centreaza in vederea sudarii provizorii prin puncte de sudura pe intregul traseu ,astfel ca dezaxarea masurata la suprafata conductei san u depaseasca 10% din grosimea peretelui de teava .Suprafetele ce urmeaza sa fie sudate se curate inainte in conformitate cu tehnologia de executie ,pentru asigurarea unei calitati corespunzatoare imbinarilor sudate. Se respecta geometria si dimensiunile rosturilor la imbinarea prin sudura conform prevederilor STAS 6726-85 ,inlocuit prin SR EN ISO 9692-2000,SR EN 29692-94,inlocuit prin SR EN ISO 9692-I2004,STAS 8456-69.La realizarea rosturilor se foloseste sanfrenul sau in caz de executie pe santier se traseaza si se taie conductele folosindu-se sabloane.Pentru indepartarea bavurilor se folosesc polizoare de mare turatie care cu ajutorul discurilor abrasive vor creea conditii de sanfren Se sudeaza in trei staturi de polizari intermediare folosindu-se electrozi adecvati cu dimensiuni 2.5;3.5;4; si de calitate. Lucrarile de sudura se executa la temperatura mediului ambiant de cel putin 0º C÷5ºC si dup ace se verifica ca procedeul omo;ogat de sudare a conductelor este corespunzator calitativ ,probandu-se ca materialul de baza si de adaos sunt cele din fisa omologata si certificatele de calitate ale acestora. Clasa de calitate a sudurii va fi III pentru care se impune folosirea de sudori autorizati ISCIR conform prevederilor din prescriptiile tehnice C10/1÷2/2003. Sudurile de pozitie pentru incheierea mansoanelor sau a conductelor se executa numai dupa ce portiunile de conducta care se imbina se gasesc de cel putin 4 ore la temperature mediului ambiant.Distanta minima dintre doua cordoane de sudura consecutive nu trebuie sa fie mai mica de 50 mm. Materialul de adaos folosi la sudare trebuie sa fie astfel ales incat sa corespunda materialului de baza si procedeului de sudare ,sa asigure in cusatura sudata aceeasi compozitie chimica si aceleasi proprietati mecanice ca si materialul tevii.
Materialul de adaos folosit la sudare va fi insotit de buletin de ciliate emis de producator si corespunde in ceea ce priveste conditiile tehnice ,regulile pentru verificarea calitatii,marcarea,livrarea si documentele care sunt prevazute in prescriptiile ISCIR.Depozitarea electrozilor se face in locuri uscate ,ferite de umezeala,,si este interzisa sudarea cu electrozi umezi.Se doteaza punctele de lucru cu cuptoare de uscat electrozi iar pastrarea electrozilor de catre sudori in timpul executiei sudurilor se face in teci capsulate metalice.Materialul de adaos dupa sudare va fi compact ,nu va fi poros, nu prezinta crapaturi sau fisuri de-a lungul cordonului de sudura ,verificarae imbinarilor sudate executandu-se potrivit ISCIR CR 13 -2003.Imbinarile sudate sunt poansonate de sudorul care le-a executat prin poansonare cu indicativul sudorului ,emise de ISCIR.

Verificarea sudurilor se face prin :

• Examinare exterioara
• Incercari distructive
• Examinari nedistructive
• Incercare la presiune hidraulica conform presriptiilor ISCIR C10/1÷2/2003.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu